top of page

Programs & Events

Public·5 membres

Shema Preobrazovatelja 12 220


ESL, lED svetilka in vse vrste tokovnih generatorjev (napajalniki, polnilci) so bolj pomembni za izbiro frekvence, saj njihova shema delovanja temelji na 50 Hz. V takih primerih je treba v sekundarni vibrator vključiti mikrovezja, imenovana generator impulzov. Majhno obremenitev lahko neposredno preklopijo ali delujejo kot "vodnik" za vrsto močnostnih stikal izhodnega vezja pretvornika.
shema preobrazovatelja 12 220

041b061a72


  • À propos

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    bottom of page