top of page

Community Outreach

Public·6 membres

Kliner Programma SkachatNee, ze zijn niet hetzelfde. Het is gemakkelijk om de twee te verwarren, omdat het klinkt alsof MP4 gewoon een afkorting is voor MPEG-4, maar het is ingewikkelder dan dat. MPEG-4 is een videocodec - een programma dat video's comprimeert tot hanteerbare formaten, en MP4 is een containerformaat. Dit betekent dat het andere tracks kan 'bevatten', zoals ondertiteltracks, soundtracks, afbeeldingen, enz.
kliner programma skachat


DOWNLOAD: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furlcod.com%2F2udrV5&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw13qIOU-QwQC0dQcr_VT4AMFeitelijk is een gecomprimeerd bestand een soort archief dat een of meer bestanden bevat waarvan de omvang is teruggebracht. Omdat deze bestanden kleiner zijn, kunnen we ze opslaan zonder dat ze al te veel ruimte in beslag nemen of kunnen we ze sneller via internet overdragen. Door een programma zoals WinZip te gebruiken, kunt u het bestand of de bestanden decomprimeren naar hun oorspronkelijke toestand zonder dat u ze hierbij beschadigt.


Als u uw documenten in één Zip-bestand comprimeert, nemen ze minder ruimte in beslag en kunt u ze veel sneller overdragen. De ontvanger hoeft alleen maar een programma als WinZip te gebruiken om de bestanden te extraheren en heeft dan alles wat u heeft verzonden in één keurig ingedeelde map.


Maar wat kunt u doen in het geval van meerdere gigabytes aan gegevens? Dan heeft u wel wat meer 'power' nodig om de klus te klaren. Gelukkig is WinZip een toonaangevend programma voor bestandscompressie.


Vandaag bij een actietarief voor TV & Internet met mobiel de nieuwe KPN TV+ kastjes mogen ontvangen. Wilde graag wat korting daar we al erg lang bij KPN klant zijn. Dit tot dusver tot grote tevredenheid altijd storing vrij en fijne apparatuur bvan KPN vooral de Arris TV kastjes zijn erg fijn. De nieuwe KPN TV+ kastjes worden op de website van KPN als de nieuwe ervaring in TV kijken gelanceerd. In het kort zou het goed moeten werken maar lineair TV kijken en dan voornamelijk het zappen tussen de kanalen duurt erg lang. Verder gaf mijn vrouw aan dat in haar ogen de programmatitels kleiner zijn geworden.


Daarbij is de algehele indeling van het menu van lineair TV kijken erg onoverzichtelijk en zijn de functies om vlug naar het volgende programma op een TV zender te wisselen verdwenen of niet makkelijk normaal te vinden.


Dit waren de belangrijkste redenen om de vorige wettelijke normen, gebaseerd op inzichten uit de periode 1953-1960, te actualiseren. In 2006 is gestart met het beleidstraject Waterveiligheid 21e eeuw dat vervolgens is voortgezet in het Deltaprogramma Veiligheid. Op Prinsjesdag 2014 zijn de uitkomsten van dit traject gepresenteerd in de deltabeslissing Waterveiligheid. Vervolgens zijn per 2017 nieuwe normen opgenomen in de Waterwet.


De nieuw normen zijn ontwikkeld in het kader van de Deltabeslissing Veiligheid van het Deltaprogramma. De kern van deze deltabeslissing was een voorstel voor nieuwe normen voor de primaire waterkeringen, uitgedrukt in een overstromingskans per normtraject. Bij de ontwikkeling van de nieuwe normen waren de volgende doelen leidend (beleidsbrief koersbepaling waterbeleid (Ministerie van infrastructuur en milieu, 2013; Deltaprogramma 2015, Nationaal Waterplan 2016-2021):


Indien uit een beoordeling blijkt dat een traject niet aan de signaleringswaarde voldoet kan een waterschap projecten aanmelden bij het HWBP (www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl) en vervolgens subsidie aanvragen voor dijkversterking. De prioritering en programmering van de subsidie voor versterkingsmaatregelen vindt plaats in het HWBP.


Het ontwerp van een waterkering is gebaseerd op een goede analyse van de overstromingskans van het traject; een analyse die inzicht geeft in de opbouw van de overstromingskans. Wat zijn de bijdragen van dijkvakken en kunstwerken aan de overstromingskans van het traject. Welke faalmechanismen dragen het meeste bij? Hierbij kan worden voortgebouwd op de resultaten van de beoordeling. Voor het uitvoeren van verkenningen heeft het Hoogwaterbeschermingsprogramma een Handreiking verkenningen versie 2 opgesteld.


Ten behoeve van verbetering van het instrumentarium voor beoordelen en ontwerpen wordt Kennis ontwikkeld in het programma Kennis voor Keringen. Ook ontwikkelen beheerders samen met de STOWA kennis. Kennis van de praktijk wordt opgedaan via de tussentijdse evaluaties van het beoordelingsproces en via het HWBP. 041b061a72


À propos

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page